Sandfilter system

Sandfilterpumpen virker ikke ?

Problemet kan evt. skyldes at der er luft i slangen. Det er derfor vigtigt at ved første opstart at sørge for for at slangen på sugesiden (slangen fra poolen til pumpen) og at et evt. forfilter på pumpen er helt fyldt op med vand, eller kan det skabe luftlommer inde i selve slangen. Måden hvorpå du får ” gang" i sandfilterpumpen er ved at fylde sugeslangen med vand fra en haveslange med et godt tryk på, som fylder slangen helt med vand fra poolsiden. Pumpen skal placeres således så vandet altid selv løber naturlig ned mod pumpen.

Hvis ikke ovenstående afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Din pumpe vil ikke starte ved pool sæsonstart?

Ovenstående kan opstå når pumpen ikke har været i brug igennem en længere perioder eksempelvis vinteren. Urenheder og snavs kan derfor have sat sig fast ved pumpens propel. Prøv og tag stikket helt ud af kontakten! Tag en spids genstand, f.eks. en kuglepen, kan propellen bagerst på pumpen drejes lidt rundt. Dette kan gøres gennem det monterede gitter. Fjern den spidse genstand. Sæt stikket tilbage i kontakten og start pumpen.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

HFI anlæg slår fra ved opstart af pumpen ?

Slå HFI anlægget til igen. Slår HFI anlægget omgående fra, så er enten pumpen eller i HFI anlægget defekt. Udskift evt. pumpen.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Der kommer ingen strøm til pumpen?

Kontroller om der er tændt på alle kontakter,relæer og at cirkulationspumpen ikke kører på en form for timer.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Trykket er for lavt

Vandtilførslen fra slangerne eller et evt. forfilter kan være tilstoppet af urenheder fra naturen. Det er derfor vigtigt at man sørge for at der er fri vandpassage, at slangerne er tætte og dermed ikke suger falsk luft.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.