Vandpleje

Er det nødvendigt at tjekke PH-værdien?

Ja det er meget nødvendigt. En korrekt PH værdi er meget vigtig for at opnår den optimale badeoplevelse. Hvis pH-værdien ikke er justeret, virker desinfektionen ikke optimalt. PH-værdien skal ligge mellem 7,0 og 7,4. Dette måles let og hurtigt med en Swim & Fun testrip.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Hvorfor bliver vandet misfarvet og uklart efter noget?

Grønt vand: Dette kan skyldes algevækst forårsaget af for lav klorværdi i vandet. Justér PH værdien og giv vandet en chokbehandling med hurtigtvirkende klorgranulat. Læs mere om misfarvet vand og forebyggelse i guiden.

Mælkehvidt vand: Skyldes for hårdt vand med mange kalkpartikler. Dette skyldes typisk en for høj pH værdi i poolen. Årsagen kan alternativt være en organisk forurening af vandet. Justér PH værdien og giv vandet en chokbehandling med hurtigtvirkende klorgranulat Læs mere om misfarvet vand og forebyggelse i guiden.

Uklart vand: Skyldes som oftest meget små kalkpartikler, som ikke kan opfanges af filtret. Her kan med fordel bruges flockningsmiddel, som ”samler” partiklerne i større enheder, som nu kan opfanges i filtret. Læs mere om uklarti guiden.

Kan også være forårsaget af overstabilisering og kan undgås ved at anvende en klortype helt uden stabilisator (kalcium hypoklorit). Test for cyanursyre. cyanursyreindholdet bør holdes under 50 m/l.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Hvor hurtigt efter dosering med klorprodukter/aktiv syre, må man gå i vandet?

Så snart produkterne er helt opløste og vandet har cirkuleret, kan man bade. Dog er dette forudsat at man forinden måler vandets PH værdi med teststrip og således sikrer at vandværdierne ligger i ”OK” området for badning. Er værdierne for høje skal man vente. Man kan med fordel tilsætte produkterne sidst på dagen så værdierne kan stabilisere sig over natten.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Hvad gør vi med poolen, hvis vi ikke skal anvende poolen i lang tid?

Rens poolen grundigt for snavs og justér pH værdien til 7,0 – 7,4. Giv vandet et klorchok og tilsæt derefter langsomt opløselige klor tabletter til poolen. Overdæk poolen, så sollyset ikke kan nå ned i vandet. Sørg for at pumpen cirkulerer vandet i nogle timer hver dag. Dette gøres let ved brug af en timer.

Hvis ovenstående ikke afhjælper problemet så tøv ikke med at kontakte os.

 

Kan man hælde vandet fra poolen ud i græsplænen, når jeg lukker ned for vinteren?

Nej. Vi anbefaler at vandet hældes i kloakken, uanset om det er klor eller klorfri produkter man har anvendt i løbet af sæsonen. Det må ikke hældes i et afløb for regnvand.

 

Skal man stadig bruge vandplejeprodukter, selv om man har fået et sandfilteranlæg?

Ja altid. Et sandfilteranlæg kan ikke erstatte desinficerende produkter, men det minimere behovet.